Sinh năm 1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, ..5 6 7 8 học lớp mấy?

Chào các bạn học sinh, nếu bạn chưa biết người sinh ở những năm sau đây: 1997, 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 học lớp mấy thì trong bài viết này mình sẽ chỉ cho bạn bạn.

Học lớp mấy?

Theo quy định, bậc Giáo dục tiểu học kéo dài 5 năm (từ lớp 1 đến lớp 5). Bậc Trung học cơ sở kéo dài 4 năm (từ lơp 6 đến lớp 9); bậc Trung học phổ thông kéo dài 3 năm (từ lớp 10 đến lớp 12). Độ tuổi học sinh bậc trung học phổ thông thường từ 16 đến 18 tuổi.

Xem thêm bài viết khác cùng chuyên mục:

Bây giờ để biết được sinh năm nào học lớp mấy thì mời các bạn tham khảo bảng liệt kê ở dưới đây nhé!

Năm sinh Lớp học
1997 Đại học năm 4
1998 Đại học năm 3
1999 Đại học năm 2
2000 Đại học năm 1
2001 Lớp 12
2002 Lớp 11
2003 Lớp 10
2004 Lớp 9
2005 Lớp 8
2006 Lớp 7
2007 Lớp 6
2008 Lớp 5
2009 Lóp 4
2010 Lớp 3
2011 Lớp 2
2012 Lớp 1
4.9/5 (7 Reviews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here