Tải về mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất 2019

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất là một mẫu biên bản nghiệm thu được lập ra trong quá trình thi công các dự án xây dựng. Biên bải này phải nêu rõ được những thông tin cơ bản của công trình bao gồm có những thành phàn chính nào, thời gian bắt đầu, kết thúc, nhận xét tổng quan.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình chuẩn mực nhất. Hướng dẫn chi tiết cách trình bày bố cụ. văn phong, câu chữ như thế nào cho phù hợp.

Nghiệm thu là gì?

Nghiệm thu trong xây dựng là một động từ ám chỉ hành động đánh giá, kiểm tra từ tổng thể tới chi tiết của một cá nhân hoặc tập thể chịu trách nhiệm để từ đó xác định chính xác được kết quả của công việc đã làm là như thế nào.

Trích dẫn điều 16 của Nghị định 46/2015/NĐ-CP

1. Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

a) Chủ đầu tư kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng; thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bằng văn bản đến nhà thầu khảo sát nếu đạt yêu cầu.

Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, chủ đầu tư gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại;

b) Chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để kiểm tra báo cáo kết quả khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc quyết định nghiệm thu.

2. Chủ đầu tư phê duyệt trực tiếp vào báo cáo kết quả khảo sát xây dựng sau khi thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo này và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt của mình.

3. Nhà thầu khảo sát chịu trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do mình thực hiện. Việc nghiệm thu và phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng của chủ đầu tư không thay thế và không làm giảm trách nhiệm về chất lượng khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát thực hiện.

4. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng là thành phần của hồ sơ hoàn thành công trình và được lưu trữ theo quy định tại Điều 33 Nghị định này.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình mới nhất

Đây được xem mẫu biên bản nghiệm thu công trình xây dựng mới nhất cho đến thời điểm hiện tại: Bạn có thể dowload trực tiếp tại đây.

download mẫu biên bản nghiệm thu công trình, mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, mẫu biên bản nghiệm thu công trình nhà ở, biên bản nghiệm thu công trình nội thất, download mẫu biên bản nghiệm thu công trình, mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành, mẫu biên bản nghiệm thu công trình nhà ở, biên bản nghiệm thu công trình nội thất

5/5 (1 Review)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here